PEATÖÖVÕTT

Meie põhiline tegevusvaldkond on eluhoonete ehitamine peatöövõtu meetodil. Vajaduse korral ühineme hea meelega ka kavandamise ja projekteerimistööde juhtimise etapis.

ÜLDEHITUSTÖÖD

Teostame erineva keerukusega üldehitustöid. Teostatavate tööde hulka kuuluvad ka näiteks lammutus-, katuse- ja kipsitööd, fassaadide- ja terrasside ehitus ning palju muud.

SISEVIIMISTLUSTÖÖD

Pakume kõiki siseviimistlustöid terviklahendusena - sealhulgas ka erinevate põrandakatete paigaldust, sanitaarruumide ehitust ja remonti, plaatimistöid, krohvi- ja maalritöid, tapetseerimist, ripplagede ehitamist jne.

element

Meie ettevõttest

Ruutex Ehitus OÜ teekond sai alguse oskustest ja ettevõtlikust vaimust. Üks tellimus viis teiseni ja nii jõudsime otsuseni vormistada ennast ametliku ettevõttena, et saaksime kogu oma aja pühendada kvaliteetse töö tegemisele. Tänu sellele, et oleme palju koostööd teinud erinevate suurfirmadega, on meie töökogemus mitmetahuline ja laia silmaringiga.

Meie väärtused

Meie väärtustest kõige olulisemaks peame eelkõige omavahelist usaldust. Lisaks usaldusele, on Ruutex Ehitus OÜ peamised väärtused ausus, täpsus ja läbipaistvus. Me teame, et ainuke viis Eestis kaugele jõuda on läbi hea teostuse, mis jääb tellijale pikaks ajaks meelde. Projekt projekti haaval jõuame me lähemale sellele, et Eesti tööturul valitseks ettevõtted, kes teevad oma asja ausalt ja õiglase hinnaga.

#1 Usaldus

Meie esmane ülesanne on luua klientidega usaldust soosiv läbipaistev õhkkond, kus mõlemad pooled tunnevad ennast võrdväärselt vastutavana - ilma selleta on keeruline tõeliselt hea tulemuseni jõuda.

#2 Ausus

Peame kinni oma lubadustest ja ütleme otse välja, kui miski viltu kisub. Teame, et kergem on lahendada asjaolud kohe siin ja praegu, kui hiljem võidelda ootamatute tagajärgedega.

#3 Läbipaistvus

Meie tegemised on selged ja läbipaistvad. Peame oluliseks seda, et kõikidele pooltele oleks tööprotsess arusaadav - sellega tagame tööde teostamisel loomuliku ja sujuva kulgemise.

element

Koostööpartnerid